Cronjob / crontab

17/11/2020 HanD 2

Een Cronjob of beter bekend als crontab is een commando dat een programma of script op een ingesteld tijdstip uitvoert. Cronjobs worden gebruikt in Unix-achtige […]