Stuur een SMS bericht

Je kunt een Python script bij een bepaalde waarde of (alarm)signaal een SMS naar je telefoon laten sturen. Hiervoor maken we gebruik van de SMS dienst Twilio. Je kunt er zonder problemen of kosten (ofschoon men dit wel aangeeft) een (proef)account aanmaken. 
Twilio is een Amerikaans cloudcommunicatieplatform als een servicebedrijf gevestigd in San Francisco, Californië. Met Twilio kunnen softwareontwikkelaars programmatisch bellen en gebeld worden, tekstberichten verzenden en ontvangen en andere communicatiefuncties uitvoeren met behulp van de webservice-API's.
Twilio is een Amerikaans cloud communicatieplatform als een servicebedrijf gevestigd in San Francisco, Californië. Met Twilio kunnen softwareontwikkelaars programmatisch bellen en gebeld worden, tekstberichten verzenden en ontvangen en andere communicatiefuncties uitvoeren met behulp van de webservice-API’s.

Account aanmaken
Allereerst gaan we naar www.twilio.com en maken we een account aan.

Volg de verificatie procedure om het account te krijgen. Houd je mobiele telefoon bij de hand, want die ontvangt een verificatiecode. Ga aan het eind van de procedure naar het dashboard in Twilio.com. Je ontvangt een account SID en een Auth Token. Deze zien er ongeveer* als volgt uit:

Account SID: Ay35e12265d36b3c51d52f60xb33120234
Auth Token: e12beb4e8573c7e022bdh855621da387

*Bovenstaande ID’s zijn fictief en niet te gebruiken. Je zult ze zelf moeten aanmaken.

Je kunt nu een proef(telefoon)nummer aanvragen of, als alles goed gegaan is, krijg je het nummer direct. In dit voorbeeld ontving ik het unieke (virtuele) telefoonnummer: +1302977421. Dit nummer wordt gebruikt om berichten te versturen. In dit geval naar je het (eigen) telefoonnummer dat je hebt opgegeven. Het proefaccount laat slecht één telefoonnummer toe waarna je kunt verzenden. Je bent nu klaar met de Twilio instellingen.

Mocht je ook naar andere telefoonnummers berichten willen versturen, zal je een betaald account moeten nemen.

Raspberry Pi
Open de terminal op de Raspberry Pi en installeer de Twilio bibliotheek:

sudo pip3 install twilio

Maak een map aan en ga erin staan:

mkdir sms
cd sms

Maak het bestand sendText.py aan:

nano sendText.py

Python
Zet de volgende tekst (met je eigen ID, token en telefoonnummers) in de editor:

from twilio.rest import Client
account_sid = "Ay35e12265d36b3c51d52f60xb33120234"
auth_token = "e12beb4e8573c7e022bdh855621da387"
client = Client(account_sid, auth_token)
message = client.api.account.messages.create(to="+31622244867", from_="+1302977421", body="Hallo, dit is een bericht van Raspberry Pi")

Start het script met:

python3 sendText.py

Als het goed is ontvang je een SMS bericht op je telefoon.

Have A Nice Day!