Obstakel sensor module

Deze ene transparante led zend infrarood licht uit. Het licht reflecteert en wordt opgevangen door een donkere ledvormige infrarood diode. Daarmee wordt de sensormodule inzetbaar om obstakels te detecteren, vandaar de naam. 

Deze module maakt het mogelijk om op een vaste afstand reflectie te registreren. Door de leds meer naar elkaar toe of van elkaar af te buigen kan de afstand worden ingesteld. Daarnaast kan er door middel van de potmeter de gevoeligheid worden ingesteld waarop de output HOOG wordt.

De module detecteert de nabijheid van een object m.b.v. infrarood licht. De gevoeligheid is instelbaar met de potmeter op de module. De uitgang OUT is LAAG als de reflectiewaarde van het infrarood licht onder de drempelwaarde valt, en dus HOOG als deze boven de drempelwaarde valt.

Toepassingen
– SmartCar
– DIY-bots
– Naderingsdetectoren

Specificaties
– Voeding (Vcc) : 5V.
– Uitgang Type : Digitaal – Logisch Hoog of Laag.
– Indicatoren : Voeding (rode LED) en uitgangsindicator (rode LED)
– De gevoeligheid van het schakelmoment kan worden aangepast met behulp van de potentiometer.
– LM393-chip aanwezig op module.

Infrarood obstakel sensor module

Afstellen drempelwaarde
Om de sensor te kunnen gebruiken zullen we hem af moeten stellen. We doen dit met een niet reflecterend voorwerp (zoals zwarte strepen op een wit papier) dat we voor de sensor zetten.

• Verbind de Vcc en de GND van de sensor module respectievelijk met de 5V en de GND (ground) van de headerpinnen van de Raspberry Pi. Als het goed is brand ten minste een van de twee LED’s. Het kan ook zijn dat beide LED’s branden.
• Neem een kleine schroevendraaier en draai de potmeter zo dat de indicator LED net aanblijft als deze op het witte deel van het papier gericht is. Met de klok mee draaien vergroot de gevoeligheid van de drempelwaarde.

Digitaal uit (OUT)
LED uit = LAAG
LED aan = HOOG

Je kunt controleren of de sensor module goed ingesteld is door het papier, dat voorzien is van zwarte strepen langs de sensor te bewegen. Indien de module een zwarte baan passeert zal de indicator LED uit gaan. De indicator LED gaat aan indien het verzonden licht door de IR diode ontvangen wordt. Zie ook de video.

Python script
Om de GPIO poort uit te lezen is maar een klein python script nodig. Open de editor nano en zet de code er in. Sla de code op onder gpioStatus_v2.py. Je kunt de code opstarten met

python gpioStatus_v2.py

Met Ctrl-c stopt het script.

Na de start van het script zie je de onderstaande uitkomst. Als de sensor geen UV-lichtreflectie detecteert is het signaal LAAG.

Kijk hieronder hoe de sensor reageert op de zwarte strepen op wit papier.

Have A Nice Day!