Pas de versterking van de USB microfoon aan

Als je met de USB microfoon opnames wilt maken, kan het voorkomen dat het geluid te hard of te zacht is. Je kunt het opnamevolume van de microfoon in de desktop en in de terminal van de Raspberry Pi instellen. Hieronder leg ik beide methodes uit.

Open de instellingen van het audioapparaat: Open het menu in de linkerbovenhoek en ga naar Voorkeuren. Open deze en ga naar Audio Device Settings.

Kies USB MICROPHONE (Alsa-mixer) in de kolom Geluidskaart. Het lijkt erop dat er geen bedieningselementen zichtbaar zijn, open de Select Controls.

Vink de microfoon aan op de pagina Selecteer Controles en klik op Sluiten.

Een Microfoon volumeschuif wordt zichtbaar in het tabblad Opnemen.

Pas de onderstaande schuifregelaar aan om de versterking van de microfoon aan te passen. En klik OK als het volume goed is.

Maak na het aanpassen een nieuwe opname:

arecord -D plugw: 1,0 -d 3 test.wav && aplay test.wav

Pas het volume net zo vaak aan totdat deze naar tevredenheid is.

De microfoonversterking regelen vanuit de terminal
Als je merkt dat er veel ruis opgenomen is, is het mogelijk om de versterking aan te passen. De eenvoudigste manier om dit te doen, is door gebruik te maken van de Alsamixer-tool door de volgende opdracht in de terminal uit te voeren. Dit kan zowel in de desktop, maar ook in PuTTY, hoewel dit laatste grafisch minder fraai is.

alsamixer

Met deze tool kun je de pijltjestoetsen gebruiken om de versterking te vergroten en te verkleinen. Als de microfoon niet beschikbaar is, druk je op de F6 toets om de microfoon te selecteren.

Als je klaar bent, verlaat je het programma door op de ESC-toets te drukken.

Problemen met ALSA
Ik kon in eerste instantie alsamixer niet opstarten. Er leek wat te ontbreken in het Raspbian systeem. Allereerst wil ik de Alsa-versie controleren die op mijn Pi geinstalleerd was.

apt-cache policy alsa-utils

Daarbij verscheen het volgende scherm.

Vervolgens las ik tijdens het storingsonderzoek om het volgende commando uit te voeren. Wat het commando doet laat zich raden. Hoe dan ook, daarna werkte de alsamixer zoals het hoort.

sudo apt-get install alsa-base pulseaudio

Have A Nice Day!