Welk model Raspberry Pi heb je?

Er zijn inmiddels al diverse modellen van de Raspberry Pi uitgebracht door de Raspberry Pi Foundation. In dit hoofdstuk gaan we wat verder in op de Raspberry Pi zelf. Om te weten welk model Raspberry Pi je bijvoorbeeld hebt. Gebruik hiervoor het commando:

cat /sys/firmware/devicetree/base/model

Controleer je Raspberry Pi Revisie nummer
Om te weten wat het revisie nummer van de Raspberry Pi is gebruik je het commando:

cat /proc/cpuinfo

De uitkomst van het commado ziet er als volgt uit:

De revisiewaarde resulteert in veel informatie. Je ziet staan “Revision : 000f”. Daarmee kan je het model vinden.

Controleer de GPIO versie
Het is soms handig te weten welke versie de GPIO heeft. Deze kun je opvragen met:

find /usr | grep -i gpio

De uitkomst ziet er ongeveer als volgt uit:

Identificeer de Kernel versie

uname –a

Identificeer de Debian versie
Om de Debian versie uit te lezen gebruik je het commando:

lsb_release –a

Je Raspbian versie
Gebruik onderstaande commando’s om dit te controleren:

cat /etc/os-release

Raspberry Temperatuur- & Spanningssensor
De Raspberry heeft overigens ook een ingebouwde CPU temperatuur- en spanningssensor. Deze zijn uit te lezen met de VideoCore driver VCHIQ. Het benodigde vcgencmd commando hiervoor is:

sudo /opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp

In mijn geval geeft het een waarde: temp=39,5’C

sudo /opt/vc/bin/vcgencmd measure_volts

Hiervan is de waarde: volt= 1.2000V

Have A Nice Day!