Digitaal berichtenbord

Je ziet ze overal, digitale reclame- of informatieborden. Langs snelwegen, in winkelcentra, maar ook bij verenigingen, scholen en TV winkels waar schermdemo’s op TV’s te zien zijn. Opvallend is dat het systeem vaak door een Raspberry Pi bestuurd wordt. De minicomputer is met zijn HDMI in staat om een prachtige slideshow neer te zetten. In dit project laat ik zien hoe je dit maakt en beheert.

Wat heb je nodig?
Het enige dat je nodig hebt is een Raspberry Pi, een HDMI beeldscherm en een netwerkverbinding om de afbeeldingen van de PC naar de Pi over te zetten.

Opstarten in de grafische mode
Zorg ervoor dat de Raspberry Pi standaard opstart in de grafische mode, of wel de desktop. Mocht dit nog niet het geval zijn en zit je in de command-line gebruik dan sudo raspi-config en laat de Pi in de desktop opstarten.

Gebruik vanaf dit punt de LxTerminal, of beter nog, gebruik een SSH-terminal zoals Putty. Op het aangesloten HDMI scherm waar de desktop op te zien is verschijnt de slideshow.

Schermbeveiliging uitzetten I
Allereerst zorgen we ervoor dat de Pi niet meer het scherm dimt:
sudo nano /etc/lightdm/lightdm.conf

Het bestand opent. Scrol nu naar: [SeatDefaults]
Zet in de eerste regel: xserver-command=X –s 0 -dpms

Herstart de Raspberry Pi
sudo reboot

Schermbeveiliging uitzetten II
Mocht bovenstaande actie om de schermbeveiliging uit te zetten niet gelukt zijn installeer dan xscreensaver:

sudo apt-get install xscreensaver

– Eenmaal geïnstalleerd, ga in de Raspbian desktop naar Menu (links bovenin)
– Ga naar Voorkeuren —> Schermbeveiliging.
– Je ziet nu het venster Voorkeuren schermbeveiliging.
– Kies bij Modus: Schermbeveiliging uitschakelen en sluit het scherm.
– Reboot nu de Raspberry Pi.

sudo reboot

Als alles goed gegaan is zal de schermbeveiliging niet meer inschakelen.

Installeer de software feh
sudo apt-get install feh

Test
De afbeeldingen voor de slideshow moeten in de map Pictures staan. Mocht deze map nog niet aanwezig zijn, maak het dan in de root aan.

mkdir Pictures

Plaats hierin enkele willekeurige JPG-afbeeldingen. Geef het volgende commando:

DISPLAY=:0.0 XAUTHORITY=/home/pi/.Xauthority /usr/bin/feh --quiet --preload --randomize --full-screen --reload 60 -Y --slideshow-delay 5.0 /home/pi/Pictures

Of met een korter commando (deze werkt beter op het scherm) :

DISPLAY=:0.0 XAUTHORITY=/home/pi/.Xauthority /usr/bin/feh -q -p -Z -F -R  60 -Y -D 5.0 /home/pi/Pictures

Mocht je bovenstaand commando in Putty ingegeven hebben, zal op je pc in de desktop de presentatie starten. Zoals je merkt blokkeert het commando nu de commando lijn. Om dit te fixen zet je een &-teken achter het commando en het script zal op de achtergrond draaien.

DISPLAY=:0.0 XAUTHORITY=/home/pi/.Xauthority /usr/bin/feh -q -p -Z -F -R  60 -Y -D 5.0 /home/pi/Pictures &

Opstartscript
Het is natuurlijk de bedoeling dat het script bij de boot van de Raspberry Pi automatisch start. Daarvoor kun je gebruik maken van een shell (.sh) opstartscript.

sudo nano /home/pi/slideshow.sh

Zet het volgende twee regels in het bestand:
!/bin/bash
DISPLAY=:0.0 XAUTHORITY=/home/pi/.Xauthority /usr/bin/feh -q -p -Z -F -R 60 -Y -D 5.0 /home/pi/Pictures

Je kunt het script testen met het commando:
bash /home/pi/slideshow.sh
of
bash /home/pi/slideshow.sh &
(met het &-teken loopt het programma op de achtergrond en heb je na het starten een cursor beschikbaar)

Als je het slideshow-programma wil stoppen
sudo pkill feh

Start de slideshow na opstart van de Pi
sudo nano /etc/rc.local

Noteer voor de tekst exit 0 de volgende regels:
sleep 10
sudo bash /home/pi/slideshow.sh

aangepast bestand rc.local

Sla het bestand op met Ctrl-o en sluit af met CTRL-x

Test het bestand met: sudo reboot
De Pi start nu op met de slideshow.

Als je het slideshow-process wil stoppen: sudo pkill feh

Met PowerPoint afbeeldingen maken
Om berichten te maken kun je PowerPoint gebruiken. De dia kun je vervolgens opslaan als jpg en in de Pictures-map van de Pi zetten. Het programma speelt de afbeeldingen af in alfabetische volgorde. Wil je dat het op nummer gaat? Geef de afbeelding dan een naam dat met een getal begint, zoals: 10_huisje.jpg, 20_boompje.jpg, 30_beestje.jpg.

De kans is groot dat je een 16:9 beeldscherm gebruikt. Om te voorkomen dat je tijdens de slideshow zwarte balken aan weerszijde van de afbeelding ziet zal Powerpoint voor breedbeeld ingesteld moeten worden.

Afbeeldingen overzetten met FTP-client
De gemaakte afbeeldingen kunnen het eenvoudigst met een FTP-client, zoals Filezilla van de PC naar de Raspberry Pi, in de map Pictures overgezet worden.

Automatisch uitschakelen TV
De meeste TV’s zijn voorzien van AAN/UIT-timers. Deze schakelen de TV in en uit op ingestelde tijden, dat is voor dit project wel zo handig. De Raspberry Pi kan altijd ingeschakeld blijven. Het energieverbruik is dermate laag, dat hier geen winst te behalen is.

Een tijdklok dat bij de Raspberry Pi de spanning afschakelt wordt afgeraden omdat de kans groot is dat de SD-kaart, of erger, erdoor beschadigd raakt. Je kunt het beschadigen voorkomen door met Cron het systeem op tijd af te stoppen en vervolgens met een spanningstimer de spanning van de Raspberry Pi uit te schakelen. Indien de spanning weer terugkeert zal de Raspberry Pi opstarten met de slideshow.

Have A Nice Day!

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*