Cronjob / crontab

17/11/2020 admin 0

Een Cronjob of beter bekend als crontab is een commando dat een programma of script op een ingesteld tijdstip uitvoert. Cronjobs worden gebruikt in Unix-achtige […]