Disclaimer

Disclaimer voor Picademie.nl

Op deze pagina vind je de disclaimer van Picademie.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door de eigenaar van deze website, hierna te noemen als Picademie.nl. In deze disclaimer wordt aangegeven onder welk voorbehoud de informatie op de website aangeboden wordt.

De projectinformatie wordt verzameld van websites (open community) waar geen informatierechten geclaimd worden. Alle projecten op deze website zijn allemaal nagebouwd, getest en werkend bevonden. Mettertijd hebben er updates van het besturingssysteem, bibliotheken en programmeertalen plaatsgevonden. Hier heeft picademie.nl geen invloed op en is het mogelijk dat de gepubliceerde projecten niet meer goed functioneren. We doen er alles aan om de gepubliceerde informatie zonder schending van rechten te publiceren. Door het open community karakter kunnen er geen rechten aan de functionaliteit van de gepubliceerde projecten geclaimd worden.

Picademie.nl is niet verantwoordelijk voor defecten of storingen indien een project van deze site nagebouwd wordt. Verwacht wordt dat iemand die deze projecten uitvoert de veiligheid in acht neemt, dan wel begeleid wordt door een volwassen persoon die de veiligheid gedurende de uitvoering van het project bewaakt. Projecten waar hoogspanning verbonden wordt, wordt derhalve afgeraden indien de persoon geen opleiding of jarenlange ervaring heeft in de elektrotechniek.

Picademie.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan Picademie.nl daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Picademie.nl behouden ons het recht voor om de informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Picademie.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van Picademie.nl op deze pagina.